درباره ما

کیو یک گروه کمی سازی MRI (ام آر آی) چند رشته ای است که در سال 1390 در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی تاسیس شد. گروه کیو در تلاش است که محققان, مهندسین پزشکی, پزشکان و نورو ساینستیست ها را دور هم جمع کند تا تکنیک‌های تصویربرداری و فناوری‌های محاسباتی در یک چارچوب برای تشخیص دقیق بیماری‌های انسان و مانیتورینگ تغییرات آناتومیکی و فیزیولوژیکی ناشی از آسیب‌ها یا در پاسخ به درمان را توسعه دهد. ما روی سه حوزه تمرکز کردیم: نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها, تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر و آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی.

گروه کمی سازی ام آر آی کیو

سرویس ها

دستاورد ها

151
مقالات علمی
650
آنالیز ها
112
کورس ها

پروژه های در حال انجام

روند انجام کار

ما روی سه حوزه تمرکز کردیم:
• نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها.
• تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر .
• آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی.

انتقال دیتا پزشکی
آنالیز
ریپورت های تخصصی رادیولوژی
LinkedIn
Instagram

شبکه همکاران